Krajská rada AŠSK Vysočina

Krajská rada AŠSK Vysočina

5 okresních rad v kraji Vysočina

Nejbližší soutěže

Krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 12/2023

Číslo 12/2023 - PDF | eBook
Všechna čísla (40)

 

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Kraje Vysočina organizuje a podporuje sportovní činnost na základních školách, středních školách a střediscích volného času prostřednictvím školních sportovních klubů v těchto školských zařízeních. Svou činností vytváří podmínky pro rozvoj pohybových aktivit žáků a studentů a jejich pozitivní orientaci na sport a tělovýchovu. V tomto svém důležitém úkolu dlouhodobě spolupracuje s Krajem Vysočina. Díky podpoře kraje prostřednictvím dotací na sportovní činnost v školách a školských zařízeních mají školní sportovní kluby možnost kvalitně organizovat sportovní činnost svých žáků a studentů. Tato dlouhodobá podpora Kraje Vysočina, od roku 2006, významně přispěla k smysluplnému využívání volného času u desítek tisíc žáků a studentů, kteří v rámci školní docházky sportovali v našich klubech.

 

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Kraje Vysočina organizuje od roku 2001 školní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT ČR v rámci Kraje Vysočina. Prostřednictví svých okresních rad a jejich předsedů každoročně uspořádá více než 100 sportovních soutěží na okresní a krajské úrovni s průměrnou účastí přes 10 tisíc účastníků. Dále pak organizačně zajišťuje i mezikrajské kvalifikace, účast vítězných družstev z Kraje Vysočina na kvalifikacích i republikových soutěžích. Přes 30 republikových soutěží sama uspořádala nebo se na jejich organizaci významně podílela. Při organizaci soutěží KR AŠSK úzce spolupracuje s Odborem školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina. Kraj Vysočina pak i významně na organizaci soutěží dlouhodobě přispívá dotacemi, které jsou určeny právě na organizaci školních sportovních soutěží.

 

Aktuálně AŠSK ČR

Více zpráv

Aktuálně

Dosud nebyla vydána žádná novinka.